l
Bahçe Havuz
Sepet 🛒 ₺0Giriş
☎ 0 (850) 255 09 53

Fotometre Nedir, Neyi Ölçer?

Birçok kişi fotometre nedir? Sorusuna cevap aramaktadır. Fotometre cihazları, fotoğrafçılık sektöründe sıklıkla kullanılan bir dijital cihazdır. Fotometreler, ışığın doğru algılanabilmesi açısından fotoğrafçılar için önemli bir cihaz olmaktadır.

Fotometre Nedir?

Gök bilim ile uğraşan kişilerin bildiği ve genel olarak kullandığı bir cihazdır. Fotometreler, bu nedenle bu alana merak duyan kişilerin bildiği ve sevdiği bir cihaz olarak tanımlanır. Fotometreler, gökbilim de kullanılsa bile, çoğunluk olarak dijital fotoğrafçılık sektöründe kullanılmaktadır. Aydınlatma tekniğini olarak, giren ışıkla ilgili büyüklükler ışık şiddeti, ışık akısı, fotografik uyarım bilinir. Fotometrenin birçok terimi bulunur. Kimyasal terim, Fiziksel terim, Gökbilim terimi ve Dijital fotoğrafçılık terimi olarak bilinir. Birçok sektörde kullanımı yaygın bir cihazdır.

Fotometre Neyi Ölçer?

Işığın sertliğini ölçmek için kullanılan bu cihaz, fotometre nedir, neyi ölçer? Sorusunuz net cevabıdır. Fotometre cihazı ışık kaynağının ışık sertliğini, sertliği, sertliği daha önceleri tahminen bilinen bir standart sayesinde bulunup, tespit edilir. Fotometrenin bir diğer adı da ışıkölçer olarak da bilinir. Fotometre, birçok alanda kullanım avantajı sağlayan bir cihazdır. Temel ilkesi ışığın şiddetini ölçmektir. Kimyada maddenin çözeltisini, fizikte ışığın şiddetini, dijital fotoğrafçılık da doğru pozlamayı, Gökbilimi ve astronomide yıldızları ölçmekte kullanılır. Kullanımı zor olmaması sebebiyle tercih edilir.

Fotometre Ne İşe Yarar?

Genel olarak fotoğrafçılık sektöründe kullanılan fotometre ne işe yarar? Bu cihaz sayesinde doğru pozlama ölçüsünü belirlemek hem mümkün hem de daha kolaydır. Normal koşullarda ışık, yapısından dolayı her köşeye ve yere aynı ölçülerde yayılmayabilir. Bu nedenden dolayı çekim esnasında olumsuz sonuçlar alınabilir. Fotoğrafçılık sektöründe fotometrenin yeri oldukça büyüktür. Bu cihaz sayesinde doğru pozlamalar ile kaliteli fotoğraf çekimleri yapılmaktadır.

Fotometre Nedir, Neyi Ölçer?

Sorunsuz geçen bir fotoğraf çekiminin en önemli maddesi tartışılmaz ışıktır. Işığın doğru bir şekilde yayılmasına dikkat edilmelidir. Bu sebeple fotometre, hem ışığın kaliteli olmasını hem de ışığın doğru yayılmasına yardımcı olduğu için dijital fotoğrafçılık sektöründe kullanımı oldukça fazladır.

Cihaz İle Ne Ölçülür?

Fotometre ile birçok içeriği ölçebilmek mümkündür. Fotometre ile ne ölçülür;

Fizik ve Kimya bölümlerinde de kullanılır. Fizikte, ışık şiddeti bilenen bir kaynak, ışık şiddeti bilinmeyen bir kaynağın, ışık şiddetini bulmak için kullanılır. Kimyada, çözelti içerisindeki madde miktarını çözeltiden geçen ya da çözeltinin tuttuğu ışık sayısından faydalanarak ölçme işleminde kullanılmaktadır.

Fotometre cihazı ile ışığın şiddetini bulmak ve kayıt etmek mümkündür. Fotometre kullanımı zor olmadığından dolayı kişiler tarafından kolayca tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. İki lamba arasındaki bir düzlük sırasınca kayan standardın yardımları ile kolay bir şekilde bulunur. Fotometrenin baş kısımları kama şeklinde yapılmıştır. Bu kamanın iki yüzünde de aydınlatmalar vardır. Hemen akabinde iki kaynak yardımıyla da aydınlatma meydana gelir. Sonuç olarak iki yüzde parıltıların karşılaştırılması yapılır.

Fotometre Nasıl Çalışır?

Bu cihazın kullanılabilmesi için en çok tercih edilen yöntemler çoğunlukla çalışılan dalga uzunlukları ila bağlantılı olmaktadır. Fotometre nasıl çalışır, ışığı toplama özelliği ile bilinmesinden dolayı ışığı mıknatıs gibi toplar ve optik bant filtrelerinden süzerek ışığın miktarını belirler. Akabinde ışığa hassas cihazlar ile ışık enerjisi elde edilir ve ölçüm kayıtları yapılır. Düzeneğin çalışma mantığı; Orta kısmında yağ bulunan bir kağıt ekranının bir tarafa ışık şiddeti ve ışık kaynağı, bir diğer tarafına ışık şiddetini bulmak istenilen ışık kaynağı konulur.

Kaç Çeşit Işık Ölçümü Vardır?

Fotometre, fotoğraf makinelerinde genellikle 3 farklı ışık ölçüm mod bulunmaktadır. Bunlar; Noktasal ölçüm, genel ölçüm ve merkez ağırlıklı ölçümdür.

Işığın Şiddeti Nedir ve Neye Bağlıdır? 

Işığın şiddeti, bir küre için temel ışık akısı veya sadece kaynağın gücüne bağlıdır. Bunun yanı sıra ışık akısı, kaynaktan çok uzağa ya da büyüklüğüne bağlı olmamaktadır.

Işığın şiddeti, ışık kaynağından birim katı açısı içeriğinde yayılmış olan ışık akısının ölçüsüdür. Bir sistem içerisinde ışık akısının birimi lumen, ışık şiddetinin birimi kandela olarak bilinir.

 

Whatsapp
ETBİS