l
Bahçe Havuz
Sepet 🛒 ₺0Giriş
☎ 0 (850) 255 09 53

Orta Asya Mitolojisinde Yaşam Kaynağı Olan Havuz

Orta Asya Mitolojisinde yaşam kaynağı olan havuz bu bir bulmaca sorusu olup karşımıza çıkmaktadır.  Bu soru bir bulmaca sorusu olduğu için aynı zamanda Cody Cross oyununda yer almaktadır. O oyunda sorular sorularak cevapları verilmeye çalışılır. Yaşam kaynağı olan havuz bulmaca sorusunun cevabı ise süt gölüdür.

Süt gölü yaşam ağacının üzerinde bulunduğu söylenilen bir göldür. Süt gölünün genel olarak hayatın anlamını ve önemini taşıdığı düşünülmektedir. Bu göle aynı zamanda değişik isimler de verilmiştir. Türkler süt gölüne Akgöl, Moğollar ise Hünnur olarak isim vermişlerdir. Her biri için bu gölün önemi ve anlamı aynı olmadığından göle farklı isimlerle seslenmeyi tercih etmişlerdir.

Orta Asya Mitolojisinde Yaşam Kaynağı Olan Havuz

Orta Asya Mitolojisinde Yaşam Kaynağı Olan Havuz Nedir?

Orta Asya Mitolojisinde yaşam kaynağı olan havuz bulmaca sorusunun cevabı süt gölü olmaktadır. Bu bulmaca sorusunun cevabı çok merak edilmekte olup bir türlü cevabı bulunamamaktadır. Yaşam kaynağı olan havuz süt gölü olup mitolojide geçen bir göl olarak karşımıza çıkmaktadır.

Süt gölü hayatın ve yaşam ağacının üzerinden akan büyüleyici, tılsımlı bir göl olarak kabul edilmektedir. İçinde taşımış olduğu mitolojik inançlara göre bu göl genel olarak gökyüzünde bulunduğu söylenmektedir. Bütün gölün sütten oluştuğu ve aynı zamanda da her ruh bu süt gölünün içinde bulunmaktadır. Ruhlar gökyüzünden yeryüzüne inerek bu gölün içine girmiştir.

Orta Asya Mitolojisinde Yaşam Kaynağı Olan Havuzun Tarihi Nedir?

Orta Asya Mitolojisinde Yaşam Kaynağı Olan Havuzda birçok tarihi inanca göre şekillenmektedir. Yani yaşam kaynağı olan havuz süt gölünün birçok tarihi inanca göre oluşmuştur. Anlatılan bir inanca göre bu havuzda Kübey Hanım daha doğmamış olan çocukları için süt taşıyarak çocukların ağzına sütü verir. Çocukların ağzına damlatılmış olan bu süt çocuğun ruhunu simgeleyen bir sembol haline gelmiştir. Bu yüzden de sütün doğmamış olan çocuklara hayat verdiği düşünülerek bu inanç günümüze kadar ulaşmıştır. Bu göl genel olarak süt Akgöl olarak da geçmektedir.

Bu göl eski Türklerin bulunduğu inancı taşıyan ve göğün üçüncü katında olduğu düşünülen bir göldür. Süt gölünde genel olarak ilk ruh ve hayat verildiği için yeni doğan çocuklar götürülmektedir. Burada yeni doğan çocukların ağzına süt damlatılır. Fakat bu konuda birkaç inanç bulunmaktadır.  Bir diğer inanca baktığımız zaman gölde çocukların ağzına süt dökülmesi bir görev haline getirilmiştir. Bu görevi yapan kişi ise genellikle umaydır.  Fakat bu görev sadece umaya ait olmayıp başka kabilelere de verilebilmektedir.  Altay kabilelerinde ya da yakut Türklerinde bazı periler doğan çocukların annelerinin yani lohusanın yanına gitmektedir. Bu sayede gölden süt alınarak çocukların ağzına süt damlatılmaktadır. Süt damlatılmasının nedeni ise süt damlatıldığında süt çocuğun ruhu haline gelecektir.

Altaylarda bu görevi genellikle Umay değil de yayık yapmaktadır. Yine diğer inançlarda olduğu gibi fakat bu sefer Ülgen’in emriyle doğan çocuğun yanına gitmektedir.  Çocuğun ağzına süt damlatılır. Yine bir diğer inanca göre Altaylarda suçlu olan kişiler cehennemde azap görürler. Suçlu suçunu çektikten sonra ve tamamladıktan sonra göğün üçüncü katına çıkarılmaktadır. Burada suçlu olan kişi ailesi ve akrabaları ile süt gölünde vakit geçirebilir. Yine aynı zamanda ailesi ile birlikte süt gölünde altın kumsallarla oynama ve de altın sandallarla gezme hakkına sahiptir.

Bir diğer inanca göre ise yine bazı atlarında ruhlar gibi süt gölüne geldiği düşünülmektedir. Genel olarak süt gölünden çıkan hayvanlar üç boynuzlu keçilerdir.

Başka bir inanca göre ise Hızır süt gölünün önünden geçerken orada atların bulunduğunu görmesiyle onları yakalamak ister. Atları yakalamak için göle şarap döker ve atları yakalar.

Orta Asya Mitolojisinde Yaşam Kaynağı Olan Havuzun Barındırdığı Özellik Nedir

Orta Asya Mitolojisinde Yaşam Kaynağı Olan Havuzun Barındırdığı Özellik Nedir?

Yaşam kaynağı olan havuz yani süt gölü mitolojik açıdan önemli bir yer kavramaktadır. Süt genel manada beyaz ve saflığı temsil etmektedir. O yüzden de ruhların ilk burada yaratıldığı düşünülür. Çünkü bu gölde ruhlar yaratıldıktan sonra temiz ve saf olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda da bu gölün ruhlara hayat vererek hayata bağladığı düşünülmektedir. İlk ruh gökyüzünden indirilerek süt gölünün içine koyulmaktadır. Yeryüzüne inecek ruhlarda genel olarak yaşam kaynağı olan havuz içinde yer almaktadır.

Whatsapp
ETBİS