l
Bahçe Havuz
Sepet 🛒 ₺0Giriş
☎ 0 (850) 255 09 53

Evaporasyon Nedir?

Evaporasyon, madde içinde bulunan sıvının ısı artışıyla gaz haline geçişi demektir. Uçucu halde bulunan sıvının maddenin buharlaşması sonucunda ortaya çıkmasına evaporasyon denmektedir. Evaporasyon nedir? Sorusuna en doğru örnek cevap yağmur olarak verilebilmektedir.

Toprağa düşen damlaların ısınan hava etkisiyle tekrar buharlaşarak havaya karışımı doğal evaporasyon işlemidir. Tüketimi düşürüp verimliliği artırmak amacı güden sistem yaygın olarak endüstri alanında kullanılmaktadır. Kağıt endüstrisi, tuz ayırma ve damıtım sistemleri evaporasyon örnekleri arasında bulunmaktadır.

Evaporasyon Nedir?

Evaporasyon, sıvı maddenin ısıya bağlı buharlaşması sonucunda gaz haline geçmesine denmektedir. Sıvı maddelerin ısıya maruz kalarak buharlaşma sonucunda gaz halini almasına evaporasyon denmektedir. Evaporation ne demek? Asıl amacı çözücü maddenin kaynatılarak çözeltiden buharlaşarak ayrılması demektir. Evaporasyon işleminin amacı madde üzerinde konsantrasyonu artırmaktır. Evaporasyon örnekleri;

Evaporation, İngilizce bir sözcüktür ve Türkçe’ ye  Evaporasyon olarak geçmiş bulunmaktadır. En kolay tanımı buharlaşma olarak verilebilmektedir.

Evaporasyon Nedir?

Evaporasyon Sıcaklığı Ne Demektir?

Yoğunlaşma olarak tanımlanabilecek evaporasyon madde bünyesindeki sıvının çektirilmesidir. Evaporasyon sıcaklığı nedir? Sorusunun cevabı, madde fazının değişimini sağlayan ısı demektir. Evaporasyon gizli ısısı olarak tanımlanan buharlaşmaya denmektedir. Yoğunlaşma gizli ısısı olarak da tanımlanan bu değişim sonucunda sıvı donması görülüyor ise gizli donmadır.

Gizli donma ısısı olarak ifade edilen bu olaya gizli evoparasyon olarak tanımlanmaktadır. Evatranspirasyon adı verilen buharlaşma ve terleme sistemi, bitkilerde de görülebilmektedir. Evoparatör; Kaynama derecesinden faydalanarak karışımı ayrıştıran Endüstriyel ekipmana denmektedir. Evaporatör görevi nedir? Sorusuna buharlaştırma sağlamaktır. Cevabı verilebilmektedir. Evaporatör, sıvı maddeyi buharlaştırarak yoğunlaşma sağlamaktadır. Çözücü ve çözelti arasında bulunan sıvı bileşeni ayırmaktadır.

Evaporasyon – transpirasyon sözcüklerinin birleşiminden evapotranspirasyon işlemi buharlaşma sonucunda meydana gelen suyun toplamıdır. Potansiyel evapotranspirasyon ve aktüel evapotranspirasyon olarak adlandırılan türleri bulunmaktadır. Zirai çalışmalarda kullanılan evapotranspirasyon değeri lisimetre olarak hesaplanmaktadır.

Bitkilerde gözlemlenen su tüketim oranı farklı olmaktadır. Ziraat Fakültelerinde yapılan tarımsal çalışmalarla sulama sistemleri değerlendirmeleri çok önemlidir. Evaporasyon değerlendirmeleri su israfını önlemektedir. Evaporasyon ısısı değerlendirmeleri sayesinde kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Evaporatör Görevleri

Evaporatör, buharlaştırıcı ekipmana denmektedir. Çözücü ve çözelti arasında buharlaşma sağlamakta ve kaynama noktası farkından yararlanarak sıvıyı uzaklaştırmaktadır. Evaporatör sistemi, yüksek soğutma kapasitesine sahiptir. Binalarda makine dairesine kurularak bulunduğu ortamda çalışmaktadır. Evaporatör, endüstride, tarımsal alanlarda ve yapılarda kullanılmaktadır. Evaporasyon işlemi sağlayan evaporatör sistemi görevleri arasında;

Endüstriyel buharlaşma sistemleri çok aşamalı olarak çalışmaktadır. Bu da çözücünün aşamalı buharlaştırma yapabilmesini gerektirmektedir. Endüstride yaygın olarak kullanılan proses sisteminde amaç ekstraksiyon işlemini desteklemektir. Ekstraksiyon, süspansiyonda bulunan organik ve inorganik maddeleri farklı bir çözücü yardımıyla ayırmaktadır. Termal yöntemle ürünlerin birbirinden ayrılması sağlanmaktadır. Bu sayede hammadde ihtiyacı azalıp, üretim kapasitesi artırılmaktadır.

Evaporasyon Sistemi Avantajları

Buharlaştırma sistemi olarak bilinen evaporasyon, avantajları çok fazladır. Damıtım endüstrisinde büyük önem taşıyan sistem geri kazanım sağlamaktadır. Buhar giderici malzemeler, kazanılacak üründe reaksiyon gelişmeyeceğini garanti etmektedir. Teknoloji ürünü buharlaştırıcı avantajları şöyledir.

  1. Yüksek direnç özelliğiyle korozyonu engellemektedir.
  2. Kullanıcıya malzeme seçme özgürlüğü kazandırmaktadır.
  3. Yüksek verimlilik ve hız değerlerinde çalışmak,
  4. Evaporasyon sonucu ortaya çıkan madde her kaba uyum sağlamaktadır.
  5. Bakımı kolaydır ve her hangi bir risk oluşturmamaktadır.
  6. Kestirilebilir performansa sahiptir. Kullanıcıya öngörülebilir beklenti sunmaktadır.

Damıtım işlemleri, madde içinde bulunan sıvının buharlaşmasını sağlamaktadır. Toprağa düştükten sonra hava ısısıyla tekrar buharlaşan su damlalarının doğal yolculuğu da damıtma sistemidir. Evaporasyon sisteminde hedeflenen pek çok alanda tüketimi azaltarak verimliliği artırmaktır. Ziraat Fakülteleri, Endüstri alanları en yaygın kullanım alanlarıdır. Binalarda iklimleme sağlayabilmek için kurulan sistemler de evaporasyon örnekleridir.

Evaporasyon sistemi endüstri ve ziraat bilimi alanlarında güvenle kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde evaporasyon sistemi ekipmanları da hızla gelişmektedir. Kusursuz değerlendirme yapabilme olanağı veren kurulumlar yaparak verimlilik ve kalite artırılabilmektedir.

 

Whatsapp
ETBİS